Ztracené dílo skladatele Jana Dismase Zelenky zazní po 300 letech od svého vzniku na mimořádném koncertu v Praze

Statio quadruplex ZWV 158, unikátní dílo slavného českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, uslyší publikum po více než 300 letech od jeho vzniku v kompletní podobě. V novodobé české premiéře je uvede renomované hudební těleso Ensemble Inégal v čele s dirigentem Adamem Viktorou. Koncert se uskuteční 5. dubna v 19.30 v Kostele U Salvátora v Praze. Půjde o výjimečnou událost: z pozoruhodné Zelenkovy skladby se totiž dochovala jen její první část, další tři byly pokládány za nenávratně ztracené. Nedávno se však dvojici islandských muzikologů podařil senzační nález: objevili hned dva dosud neznámé kompletní opisy tohoto díla. První provedení v Čechách i pořízení CD nahrávky svěřili nálezci právě prestižnímu pražskému souboru Ensemble Inégal. Ten na koncertě dále zahraje i Miserere d moll ZWV 56, ve světové premiéře pak také uvede Zelenkovu úpravu slavné, legendami opředené skladby Miserere, od Gregoria Allegriho. Vstupenky nabízí GoOut.cz.

Podobný objev takto exkluzivního repertoáru, jaký se povedl muzikologům Jóhannesu Ágústssonovi a Kjartanu Óskarssonovi, je naprosto výjimečný. Jeho nedozírnou hodnotu si lze představit jako nález pokladu zlatých mincí neznámých ražeb,“ říká Adam Viktora, vedoucí Ensemble Inégal a významný interpret a propagátor skladeb Jana Dismase Zelenky. Ten je považován za jednoho z nejdůležitějších barokních skladatelů ve světovém měřítku. „Kupříkladu z díla Johanna Sebastiana Bacha byla za posledních sto let objevena jen dvě díla, a to v roce 1935 a 2005. Ani v jednom případě se však nejednalo o skladbu takového rozsahu jako Statio quadruplex pro Processoione Theoporica,“ vysvětluje Viktora.

A přidává perličku. „Díky objevu islandských muzikologů jsme učinili i jedno fascinující zjištění. Jedna z pozdních Zelenkových skladeb Da pacem Domine ZWV 167, všeobecně pokládaná za vrcholný projev jeho skladatelského umění, je jen úpravou jedné z částí nově nalezeného díla. To je zároveň nejraněji dochovaným počinem tohoto autora.“

Obdivoval ho Bach, uvedl Smetana

Podle Adama Viktory je Zelenka jedním z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších barokních hudebních géniů. Jeho hudba přitom zůstává pro posluchače stále částečně neznámá. „Zelenka ve svém díle vytvořil a dovršil naprosto originální syntézu kompozičních stylů katolické hudby 16. až 18. století – podobně to učinil Johann Sebastian Bach v hudbě protestantské. Bach ostatně Zelenkovu tvorbu nejen znal, ale i obdivoval,“ dodává Adam Viktora. Právě pod jeho vedením nyní soubor Ensemble Inégal obě výjimečné Zelenkovy skladby nahraje i na CD.

Na prvním doloženém koncertním provedení hudby J. D. Zelenky v Čechách má zásluhu Bedřich Smetana. V roce 1863 uvedl jednu ze Zelenkových suit na slavnostech Novoměstského divadla v Praze. Zelenkovo dílo bylo majetkem saského panovníka a nebylo možné je opisovat ani vydávat tiskem. Až díky vzrůstajícímu zájmu o barokní hudbu po druhé světové válce se jeho skladby opět začaly postupně objevovat na nahrávkách i živých koncertech.

„Někteří z českých propagátorů Zelenkovy hudby byli ve druhé polovině 20. století kvůli absolutního nedostatku biografických údajů i neznalosti jeho hudby naneštěstí i autory zcela pochybného obrazu života a díla tohoto génia,“ upozorňuje Viktora.

Nastudovat Zelenkovo dílo je podle Adama Viktory vždy intenzivní práce. „Nestačí jen zahrát a zazpívat skladbu čistě, v souhře, s použitím dobrých nástrojů, ze správných not, na vhodném místě, v odpovídajícím dramaturgickém kontextu. Doslova u každé noty si musí být všichni zúčastnění vědomi toho, jakou přesně úlohu hraje v místě, kde se nachází. Je třeba neustále hledat lepší a výstižnější způsob, jak přivést k životu zhudebněná slova a neuvěřitelně bohatou a hlubokou paletu afektů. Když se to daří a všichni instrumentalisté i zpěváci jsou v souladu se zvoleným způsobem ztvárnění, vzniká něco nepopsatelného a výjimečně krásného,“ říká Adam Viktora, zakladatel a dirigent souboru Ensemble Inégal.

Koncert pořádá Ensemble Inégal za podpory Ministerstva kultury ČR a Hl. města Prahy.

www.inegal.cz

www.goout.cz