Odborníci radí: Chcete změnit profesi? Zalistujte v katalogu povolání

V průběhu života mnozí  zjistí, že je jejich profese překonaná, ztratila na své atraktivnosti, není dobře finančně ohodnocená či už jsou vyčerpaní a touží po změně. Ale podle jakého klíče bychom měli vybírat novou profesi? Dokážeme si vůbec představit, jaké vzdělání musíme splňovat pro nový obor, co vše zahrnuje, ale třeba i to, zda jsme dostatečně zdatní? Odpověď je relativně snadná, projděte si Národní soustavu povolání (dále také „NSP“).

V katalogu získáte veškeré potřebné informace o povolání, kvalifikaci, ale i aktuálním stavu  pracovního trhu. Tvorba a aktualizace NSP je přímo definovaná v zákoně o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb. § 6) a plní úlohu veřejně dostupného registru povolání provozovaných na území České republiky. „Národní soustava povolání se stala nástrojem pro zvýšení mobility pracovní síly, který bez zbytečného odkladu reflektuje na identifikované potřeby trhu práce. Je průběžně vyvíjený a pro každého snadno dostupný na internetu,“ přibližuje komplexní soustavu Roman Kučera, generální ředitel personální agentury MAXIN´S Group.

Národní soustava povolání poskytuje v České republice informace nejen zaměstnavatelům, ale i  uchazečům o zaměstnání. Zcela přesně specifikuje požadavky na výkon jednotlivých povolání včetně zákonných podmínek, ale i data pro systém kariérového poradenství, stejně tak pro párování nabídky a poptávky volných pracovních míst Úřadu práce ČR. „Zaměstnavatelé oceňují veškeré údaje především při tvorbě vlastních podnikových katalogů. Je nedocenitelný v řadě personálních řízení. Jasně definuje kvalifikační způsobilost pro výkon povolání v České republice včetně zákonných podmínek,“ vysvětluje Roman Kučera a potvrzuje, že aktuální požadavky trhu práce jsou deklarované zástupci zaměstnavatelů a experty, kteří se zabývají trhem práce.